Link 58 dient in het bezit te zijn van een kopie van het attest. U kan een kopie afgeven aan de chauffeurs of binnenbrengen op het bureau van Link 58 in de Kortrijksestraat 58 te Ardooie.

Hoe kan u aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van mindermobielenvervoer via dienstencheques ?

Geniet u gezinszorg of aanvullende thuiszorg, dan kan u een kopie van het Formulier F51, "Berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek" aan ons bezorgen.

Dit formulier hebt u reeds in uw bezit wanneer een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (bv. OCMW, Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit voor het Gezin, Wit-Gele Kruis, Zorg.be, ...) bij u langskomt. Anders kan u via hun diensten een kopie verkrijgen.

 

Geniet u géén gezinszorg of aanvullende thuiszorg, dan hebben wij een attest nodig waarop staat genoteerd dat u behoort tot 1 van de volgende categorieën ...

U bent een persoon die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Voor te leggen attest of erkenning : "Erkenning van het statuut van de mindervalide - persoon met een beperking".

U geniet een tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming. Voor te leggen : een kopie van het attest "Tegemoetkoming Bejaardenhulp" van de dienst FOD Sociale Zekerheid.

U bezit een attest dat u werd toegekend door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Daarop staat vermeld dat u minstens 7 punten op de zelfredzaamheidsschaal werden toegekend. Voor te leggen attest : een kopie van het attest uitgereikt door FOD Sociale Zekerheid.

Beschikt u niét over één van de bovenvermelde attesten, dan kan u helaas geen gebruik maken van onze vervoersdienst via dienstencheques. Wij hopen op uw begrip. Indien u nog vragen hebt, bel ons gerust op het nummer 051 74 02 67.

Dank voor de inspanningen die u doet om ons het nodige document te bezorgen.

Uitgaan, mensen ontmoeten, elkaar verstaan. Eerst een rit bestellen en dan de chauffeur mijn verhaal vertellen. Altijd alert, steeds een helpende hand. Het vervoer met een (h)echte band (A.B.)