De aankoopprijs van een dienstencheque is vastgesteld op 9 euro voor de eerste 400 bestelde dienstencheques en op 10 euro voor de volgende 100. De limiet per gebruiker is beperkt tot 500 dienstencheques per kalenderjaar.

Als uw gezin bestaat uit meerdere gebruikers van dienstencheques, is er een globale limiet voorzien van 1000 dienstencheques per gezin. Het gezin wordt gedefinieerd als "Alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister op hetzelfde adres zijn ingeschreven."

Voor de gebruikers met een handicap of de gebruikers die een kind met een handicap ten laste hebben, alsook bepaalde gebruikers die een eenoudergezin vormen met één of meerdere kinderen ten laste, is het plafond van 1000 dienstencheques per gezin niet van toepassing. Deze gebruikers kunnen 2000 dienstencheques bestellen per kalenderjaar.

Keer terug naar de vragenlijst.

Uitgaan, mensen ontmoeten, elkaar verstaan. Eerst een rit bestellen en dan de chauffeur mijn verhaal vertellen. Altijd alert, steeds een helpende hand. Het vervoer met een (h)echte band (A.B.)