De wetgever bepaalt wie met een mindermobielenvervoer met dienstencheques mag worden vervoerd.
Link 58 doet geen liggend vervoer.
Hierna volgen de wettelijke voorwaarden.
Hebt u na het lezen nog vragen ?  Contacteer ons gerust voor meer uitleg.

Mindervaliden.

  • Ingeschreven zijn bij het "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten.
  • Minstens 7 punten hebben op de zelfredzaamheidsschaal en over een attest beschikken dat dit bewijst.

Mindervalide kinderen.

  • Kinderen die een verhoogde kinderbijslag genieten voor gehandicapte kinderen of een kind dat aan een zware ziekte lijdt.
  • Een kind jonger dan 21 jaar, dat als mindervalide is erkend door het "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".
  • Een kind jonger dan 21 jaar, dat minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal en dat over een attest beschikt om dat te bewijzen.

Gelijkstelling personen boven 60 jaar.

Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit is een activiteit die mindervaliden onder begeleiding vervoert met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen, waarvoor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd. De personen van minstens 60 jaar die prestaties genieten, verstrekt door een door de bevoegde overheid erkend dienst voor gezins- en bejaardenhulp, worden met mindervaliden gelijkgesteld. Deze activiteit is eveneens mogelijk voor de mindervalide kinderen ten laste van een gebruiker. Enkel voor het vervoer van de mindervaliden is een aangepast voertuig met attest vereist.

 

Uitgaan, mensen ontmoeten, elkaar verstaan. Eerst een rit bestellen en dan de chauffeur mijn verhaal vertellen. Altijd alert, steeds een helpende hand. Het vervoer met een (h)echte band (A.B.)